خدمات کلینیک تخصصی دیابت التیام

واحدهای فعال کلینیک تخصصی دیابت التیام به شرح زیر است : 


مرکز بیمار یابی کلینیک دیابت التیام 

مرکز تخصصی زخم کلینیک دیابت التیام باهدف درمان قطعی زخم پای دیابتی و پیشگیری از «قطع پا» در بیماران دیابتی با درمان های جدید....

واحد برگزاری دوره های آموزشی و همایش های کلینیک دیابت التیام

واحد کنترل دیابت بارداری کلینیک دیابت التیام

مرکز مشاوره تغذیه کلینیک تخصصی دیابت التیام 

واحد طب سنتی کلینیک دیابت التیام

اگر دیابت دارید یا ما تماس بگیرید:

کلینیک تخصصی دیابت التیام 

مازندران-نکا – جنب مصلی – طبقه دوم ساحتمان آدینه 

شماره تلفن 44405234و44405244 

رایانشانی(ایمیل) کلینیک دیابت التیام :

Eltiamdiabetesclinic@gmail.com/ 0 نظر / 14 بازدید